mapa ponuky predaj prenájom, domy byty chaty pozemky na predaj prenájom"; $key_vlastni="katastrálne územie zoznam PSČ mesto obce SR domy byty chaty pozemky slovensko hladat"; if ( $_GET['obec_seo']!="" and $_GET['okres_seo']!="" ) { //dotaz jedna obec if (!(@$okr = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM okresy1 WHERE okres_seo='".addslashes($_GET['okres_seo'])."' LIMIT 1"))) {echo"ch34jj"; exit;} $okres = mysql_fetch_array($okr); if (!(@$vypis = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM obce WHERE name_seo='".addslashes($_GET['obec_seo'])."' AND district_id='".addslashes($okres['id_n'])."'"))) {echo"ch34aa"; exit;} $obec = mysql_fetch_array($vypis); $title_vlastni="katastrálne územie ".$obec['name'].", okres ".$okres['okres']." | REALITES.SK"; $desc_vlastni = "reality, domy, pozemky v katastrálne územie ".$obec['name'].", ".$okres['okres']." > mapa ponuky predaj prenájom, domy byty chaty pozemky na predaj prenájom"; $key_vlastni="katastrálne územie ".$obec['name']." mapa ".$okres['okres']." domy byty chaty pozemky predaj prenájom"; } if ( ($_GET['obec_psc_seo']!="" and $_GET['okres_seo']!="") or $_GET['psc_seo']!="") { //dotaz obce psc if (!(@$okr = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM okresy1 WHERE okres_seo='".addslashes($_GET['okres_seo'])."' LIMIT 1"))) {echo"ch34jj"; exit;} $okres = mysql_fetch_array($okr); if ( strlen($_GET['psc_seo'])<4) { $_GET['psc_seo']="xxxx"; } if (!(@$vypis = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM obce_psc WHERE psc='".addslashes($_GET['psc_seo'])."' OR (obec_seo='".addslashes($_GET['obec_psc_seo'])."' AND district_id='".addslashes($okres['id_n'])."')"))) {echo"ch34aabb"; exit;} $obec_psc = mysql_fetch_array($vypis); if (!(@$okr = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM okresy1 WHERE id_n='".addslashes($obec_psc['district_id'])."' LIMIT 1"))) {echo"ch34jj"; exit;} $okres = mysql_fetch_array($okr); $title_vlastni="PSČ ".$obec_psc['psc']." ".$obec_psc['obec'].", okres ".$okres['okres']." | REALITES.SK"; $desc_vlastni = "reality, domy, pozemky v obci PSČ ".$obec_psc['psc']." ".$obec_psc['obec'].", ".$okres['okres']." > mapa ponuky predaj prenájom, domy byty chaty pozemky na predaj prenájom"; $key_vlastni="katastrálne územie ".$obec_psc['obec']." mapa ".$okres['okres']." PSČ ".$obec_psc['psc']." domy byty chaty pozemky predaj prenájom"; } if ( $_GET['ulice_seo']!="") { //dotaz ulice if ( strlen($_GET['psc_seo'])<4) { $_GET['psc_seo']="xxxx"; } if (!(@$vypis = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM obce_ulice WHERE psc='".addslashes($_GET['psc_seo'])."' OR (ulice_seo='".addslashes($_GET['ulice_seo'])."' AND obec_seo='".addslashes($_GET['obec_seo'])."')"))) {echo"ch34aabb"; exit;} $obec_ulice = mysql_fetch_array($vypis); if (!(@$okr = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM okresy1 WHERE id_n='".addslashes($obec_ulice['district_id'])."' LIMIT 1"))) {echo"ch34jj"; exit;} $okres = mysql_fetch_array($okr); $title_vlastni="".$obec_ulice['ulice']." ".$obec_ulice['obec']." | REALITES.SK"; $desc_vlastni = "reality, domy, pozemky ".$obec_ulice['ulice']." ".$obec_ulice['obec'].", PSČ ".$obec_ulice['psc']." > mapa ponuky predaj prenájom, domy byty chaty pozemky na predaj prenájom"; $key_vlastni="katastrálne územie ".$obec_ulice['obec']." mapa ".$obec_ulice['ulice']." domy byty chaty pozemky predaj prenájom"; } include 'head.php'; OTlista(); echo ("Hľadanie obce\r\n"); CloseTable(); //------------------------------------ OThlava(); //****************************************************************************************** ?>

Hľadať obec podľa katastrálnych území


" maxlength="60" >
vložte názov obce alebo len časť názvu

Hľadať obec podľa pošty a PSČ


" maxlength="60" >
vložte názov obce alebo PSČ

Hľadať ulicu v SR


" maxlength="60" >
vložte PSČ, názov ulice alebo len časť názvu
"; echo "

"; if (!(@$vypis = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM obce WHERE name LIKE '%".addslashes($_GET['adresa'])."%' ORDER BY district_id LIMIT 25"))) {echo"ch34"; exit;} if (!(@$pocet = mysql_db_query($DB, "SELECT COUNT(*) FROM obce WHERE name LIKE '%".addslashes($_GET['adresa'])."%' "))) {echo"ch34as"; exit;} $pp = mysql_fetch_array($pocet); if ( mysql_num_rows($vypis)!=0 and strlen($_GET['adresa'])>2 ) { echo "
Počet nájdených obcí: ".$pp[0].""; if ( $pp[0]>25 ) { echo " Bolo nájdených viac ako 25 obcí, vložte presnejší názov."; } echo ""; for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($vypis); $i++) {//for $vypp = mysql_fetch_array($vypis); if (!(@$vypis_ulice_co = mysql_db_query($DB, "SELECT COUNT(id) FROM obce_ulice WHERE city_id='".$vypp['city_id']."'"))) {echo"ch34cc"; exit;} $vypis_ulice_co = mysql_fetch_array($vypis_ulice_co); echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; }//for echo "
"; echo "".str_replace("Bratislava - ", "", $vypp['name']).""; if ( $vypis_ulice_co[0]!=0 ) { echo "
Ulice ".$vypp['name']." »"; } echo "
"; echo "okres: ".$pr_okresy1[$vypp['district_id']]." "; echo ""; echo " vložiť ponuku »"; echo " Obec na mape » "; echo ""; $url_druh_obec="/reality/".$pr_okresy1_seo[$vypp['district_id']]."/".$pr_okresy1_seo_kraj_id[$vypp['district_id']]."-".seo_url(str_replace("Bratislava - ", "", $vypp['name'])); echo "reality ".$pr_okresy1[$vypp['district_id']]." »
"; echo "reality ".str_replace("Bratislava - ", "", $vypp['name'])." » "; echo "


"; } elseif ( strlen($_GET['adresa'])>2 ) { echo "
Nebola nájdená žiadna obec."; //echo ""; } //jedna obec, sql v headu if ( intval($obec['city_id'])!=0 ) { echo ""; echo "

Obec ".$obec['name']."

"; echo "
"; echo "

Okres ".$okres['okres']." - ".$pr_kraj[$okres['kraj']]."

"; //echo"

Obec na mape:
//"; echo""; $url_druh_obec="/reality/".$okres['okres_seo']."/".$pr_okresy1_seo_kraj_id[$okres['id_n']]."-".seo_url(str_replace("Bratislava - ", "", $obec['name'])); echo " vložiť ponuku »"; echo " reality ".$okres['okres']." »"; echo " reality ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec['name'])." » "; echo " byty ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec['name'])." » "; echo " domy ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec['name'])." » "; echo " pozemky ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec['name'])." » "; echo "

"; } //PSC if (!(@$vypis_psc = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM obce_psc WHERE obec LIKE '%".addslashes($_GET['adresa_psc'])."%' OR psc LIKE '%".addslashes($_GET['adresa_psc'])."%' ORDER BY district_id LIMIT 25"))) {echo"ch34ss"; exit;} if (!(@$pocet = mysql_db_query($DB, "SELECT COUNT(*) FROM obce_psc WHERE obec LIKE '%".addslashes($_GET['adresa_psc'])."%' OR psc LIKE '%".addslashes($_GET['adresa_psc'])."%' "))) {echo"ch34asss"; exit;} $pp = mysql_fetch_array($pocet); if ( mysql_num_rows($vypis_psc)!=0 and strlen($_GET['adresa_psc'])>2 ) { echo "
Počet výsledkov: ".$pp[0].""; if ( $pp[0]>25 ) { echo " Bolo nájdených viac ako 25 obcí, vložte presnejší názov."; } echo ""; for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($vypis_psc); $i++) {//for $vypp = mysql_fetch_array($vypis_psc); if ( strlen($vypp['psc'])>3 ) { $psc=$vypp['psc']; $psc_seo=$vypp['psc']; } else { $psc="viz.ulice"; $psc_seo="0000"; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; }//for echo "
"; echo "".$vypp['obec'].""; echo ""; echo "PSČ: ".$psc."
okres: ".$pr_okresy1[$vypp['district_id']].""; echo "
"; echo "
Obec na mape » "; echo "
"; $url_druh_obec="/reality/".$pr_okresy1_seo[$vypp['district_id']]."/".$pr_okresy1_seo_kraj_id[$vypp['district_id']]."-".seo_url(str_replace("Bratislava - ", "", $vypp['obec'])); echo "reality ".$pr_okresy1[$vypp['district_id']]." »
"; echo "reality ".str_replace("Bratislava - ", "", $vypp['obec'])." » "; echo "


"; } elseif ( strlen($_GET['adresa_psc'])>2 ) { echo "
Nebola nájdená žiadna obec lebo PSČ"; //echo ""; } //jedna obec dle PSC if ( $obec_psc['obec_seo']!="" ) { if (!(@$pkraj = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM kraje WHERE id='".$okres['kraj']."'"))) {echo"sel3"; exit;} $kraj = mysql_fetch_array($pkraj); echo ""; echo "

PSČ ".$obec_psc['psc']."

"; echo "
"; echo ""; echo "

".$obec_psc['obec']."

"; echo "
"; echo "

Okres ".$okres['okres']." - ".$kraj['kraj']."

"; $ss=seo_url($obec_psc['obec_seo']."-".$obec_psc['psc']); echo"

Obec na mape:
"; //echo " vložiť ponuku »"; echo " reality ".$okres['okres']." »"; echo " reality ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec_psc['obec'])." » "; echo " byty ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec_psc['obec'])." » "; echo " domy ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec_psc['obec'])." » "; echo " pozemky ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec_psc['obec'])." » "; echo "

"; } //Ulice if ( intval($_GET['adresa_ulica'])!=0 ) { $sql_adresa_ulica="city_id='".intval($_GET['adresa_ulica'])."' OR "; } else { $sql_adresa_ulica=""; } if (!(@$vypis_ulice = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM obce_ulice WHERE ".$sql_adresa_ulica."ulice_seo LIKE '%".addslashes(seo_url($_GET['adresa_ulica']))."%' OR psc LIKE '%".addslashes($_GET['adresa_ulica'])."%' ORDER BY ulice ASC LIMIT 50"))) {echo"ch34ss"; exit;} if (!(@$pocet = mysql_db_query($DB, "SELECT COUNT(*) FROM obce_ulice WHERE ".$sql_adresa_ulica."ulice_seo LIKE '%".addslashes(seo_url($_GET['adresa_ulica']))."%' OR psc LIKE '%".addslashes($_GET['adresa_ulica'])."%' "))) {echo"ch34asss"; exit;} $pp = mysql_fetch_array($pocet); if ( mysql_num_rows($vypis_ulice)!=0 and strlen($_GET['adresa_ulica'])>2 ) { echo "
Počet výsledkov: ".$pp[0].""; if ( $pp[0]>50 ) { echo " Bolo nájdených viac ako 50 ulíc, vložte presnejší názov."; } echo ""; for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($vypis_ulice); $i++) {//for $vypp = mysql_fetch_array($vypis_ulice); if ( strlen($vypp['psc'])>3 ) { $psc=$vypp['psc']; $psc_seo=$vypp['psc']; } else { $psc=""; $psc_seo="0000"; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; }//for echo "
"; echo "".$vypp['ulice']."
"; echo "".$vypp['obec']." ".$vypp['obec_cast'].""; echo "
"; echo "PSČ: ".$psc.""; echo "
okres: ".$pr_okresy1[$vypp['district_id']].""; echo "
"; echo "
Ulica na mape » "; echo "
"; echo "reality ".$pr_okresy1[$vypp['district_id']]." »
"; echo "reality ".$vypp['ulice']." » "; echo "


"; } elseif ( strlen($_GET['adresa_ulica'])>2 ) { echo "
Nebola nájdená žiadna ulica"; //echo ""; } //jedna ulice if ( $obec_ulice['ulice']!="" ) { if (!(@$pkraj = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM kraje WHERE id='".$okres['kraj']."'"))) {echo"sel3"; exit;} $kraj = mysql_fetch_array($pkraj); if (!(@$vypis = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM obce_psc WHERE psc='".addslashes($obec_ulice['psc'])."' OR (obec_seo='".addslashes($_GET['obec_psc_seo'])."' AND district_id='".addslashes($okres['id_n'])."')"))) {echo"ch34aabb"; exit;} $obec_psc = mysql_fetch_array($vypis); echo ""; echo "

".$obec_ulice['ulice']."

"; echo "
"; if ( $obec_psc['psc']!="" ) { //nedavame pro 57 obci kde neni psc echo ""; echo "

".$obec_ulice['obec']." ".$obec_ulice['obec_cast']." ".$obec_ulice['psc']."

"; echo "
"; } else { echo ""; echo "

".$obec_ulice['obec']." ".$obec_ulice['obec_cast']." ".$obec_ulice['psc']."

"; echo "
"; } echo "

Okres ".$okres['okres']." - ".$kraj['kraj']."

"; if ( $obec_ulice['n']>40111222 ) { $q=number_to_gps($obec_ulice['n']).",".number_to_gps($obec_ulice['e']); } else { $q=$obec_ulice['ulice_seo']."-".$obec_ulice['obec_seo']."-".$obec_psc['psc']; } echo "

Obec na mape:
"; echo "

"; //echo " vložiť ponuku »"; echo " reality ".$okres['okres']." »"; echo " reality ".str_replace("Bratislava - ", "", $obec_ulice['ulice'])." ".$obec_ulice['obec']." » "; echo "
"; } CloseTable(); if ( $_GET['ulice_seo']!="" or strlen($_GET['obec_psc_seo'])>2 or strlen($_GET['obec_seo'])>2) { // nejake nabidky $_GET['okresy']=$okres['id']; $_GET['limit']=5; include 'hled_co.php'; include 'result_foto.php'; } //nahodne if ( $_GET['adresa']=="" and $_GET['adresa_psc']=="" and $_GET['adresa_ulica']=="") { if (!(@$vypis_psc = mysql_db_query($DB, "SELECT * FROM obce_psc WHERE psc!='' ORDER BY RAND() LIMIT 25"))) {echo"ch34ssrr"; exit;} echo "
"; echo "
"; echo "Náhodné PSČ:
"; for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($vypis_psc); $i++) {//for $vypp = mysql_fetch_array($vypis_psc); $size=rand(1,10); echo ""; echo "".$vypp['obec']." ".$vypp['psc'].""; echo " "; } echo "
"; } //****************************************************************************************** OTlista(); echo ("VYHĽADANIE RK A NEHNUTEĽNOSTI podľa ID\r\n"); CloseTable(); //------------------------------------ OThlava(); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo (" \r\n"); echo ("
\r\n"); echo ("
\r\n"); echo (" ID realites:\r\n"); echo ("

\r\n"); echo (" ID RK vlastné:\r\n"); echo (" \r\n"); echo ("
\r\n"); echo ("
\r\n"); echo ("
\r\n"); echo (" ID RK lebo nazov:\r\n"); echo ("
\r\n"); echo ("
\r\n"); echo ("


\r\n"); CloseTable(); Foot('nemno'); ?>